top of page

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto Zásady jsou základními informacemi o účelech, způsobech zpracování a zabezpečení vašich osobních údajů jako uživatele webu: karo-kostka.com (dále jen Web). Přečtením Zásad ochrany osobních údajů se dozvíte, kdo je správcem vašich osobních údajů, jaké osobní údaje Webové stránky shromažďují, k jakým účelům jsou využívány a jak jsou chráněny.

 

§1. Základní informace.

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů je: Agnieszka Lach, podnikatelka zapsaná v Centrálním registru podnikatelských činností pod jménem: KARO-KOSTKA Agnieszka Lach se sídlem Ratiboř (47-400), ul. Żorska 65/7, NIP: 6392027734

 2. Kontakt na správce je možný prostřednictvím:
  1.) e-mail: kontakt@karo-kostka.com
  2.) telefonicky: 797-500-850

 

§2. Pravidla zpracování dat.

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje za dodržování následujících zásad:
  1.) na právním základě a v souladu se zákonem (legalismus);
  2.) spolehlivě a poctivě (spolehlivost);
  3.) transparentním způsobem pro subjekt údajů (transparentnost);
  4.) pro specifické účely a nikoli „skladem“ (minimalizace);
  5.) ne více, než je potřeba (přiměřenost);
  6.) s péčí o správnost údajů (správnost);
  7.) ne déle, než je nutné (dočasnost);
  8.) zajištění dostatečného zabezpečení dat (security).

 

§3. Účely, právní základy a rozsah zpracování údajů.

 

 1. Vaše údaje budeme zpracovávat:
  1.) pro kontaktní účely reagovat na Vaši zprávu zaslanou přímo nám e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na základě oprávněného zájmu Správce souvisejícího s potřebou odpovědět Vám.
  2.) pro statistické a analytické účely a sledování návštěvnosti webu pomocí cookies na základě oprávněného zájmu Správce souvisejícího s řádným provozem a fungováním webu a provádění analýzy návštěvnosti webu.

 2. Vaše údaje zpracováváme v rozsahu:
  1.) pokud nám zašlete e-mail, zpracujeme údaje v něm obsažené. Předávání údajů nám prostřednictvím e-mailu probíhá dobrovolně. Kdykoli nás můžete požádat o vymazání těchto údajů.
  2.) pokud použijete kontaktní formulář na našem webu, budeme zpracovávat údaje v podobě vaší e-mailové adresy a jména. Poskytnutí těchto údajů je podmínkou, abychom mohli odpovědět na váš dotaz.
  3.) dalšími údaji, které Správce zpracovává, je IP adresa a další údaje uložené v cookies, které Správce používá k analýze využívání Vaší a ostatních uživatelů Webu. Zpracování údajů v tomto ohledu může být pozastaveno poté, co vznesete námitku.

 

 

§4. Příjemci údajů a záměr přenést údaje do země nebo mezinárodní organizace mimo EHP.

 

 1. Příjemcem vašich osobních údajů je subjekt poskytující software pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek (např. Google Analytics);

 2. Vaše údaje nejsou přenášeny do zemí mimo EHP nebo do mezinárodních organizací.

 

§5. Doba uchování dat.

 

Nejsme schopni určit, jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud jste nám poskytli své údaje ve formuláři nebo e-mailu pro kontaktní účely, budeme vaše údaje zpracovávat, dokud nepodáte žádost o výmaz těchto údajů nebo vznesete námitku proti zpracování, ale také v případě, kdy budeme mít za to, že jsme zavedli oprávněný zájem Správce.

 

§6. Uživatelská práva.

 

 1. V souvislosti se zpracováním vašich údajů máte následující práva:
  1.) přístup k obsahu vašich údajů a
  2.) právo na opravu, výmaz, omezení zpracování,
  3.) právo na přenos údajů,
  4.) právo vznést námitku,
  5.) právo kdykoli a v jakékoli formě odvolat souhlas s jejich zpracováním, pokud nedochází ke zpracování vašich údajů za účelem plnění smlouvy Správcem, aby Správce splnil své zákonné povinnosti vůči státním institucím nebo za účelem prosazování oprávněných zájmů správce.

 2. Máte také právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (na adresu Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava).

 3. Více informací o ochraně osobních údajů lze získat na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů:www.uodo.gov.pl

 

§7. Soubory cookie.

 

 1. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení, tedy na vašem počítači, notebooku nebo chytrém telefonu, v závislosti na tom, jaké zařízení používáte k prohlížení webových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo. Můžete se sami rozhodnout, jak cookies používat – tato nastavení jsou dostupná v každém webovém prohlížeči.

 2. Cookies slouží především pro vaše pohodlí – díky jejich používání se výrazně zkracuje doba načítání stránky při následných návštěvách.

 3. Vlastnosti cookies:
  1.) přizpůsobit obsah stránek Uživateli. Optimalizují pohyb Uživatele na webu, zejména tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení, kterým se web zobrazuje a nastavit jeho parametry tak, aby navigace nezpůsobovala problémy a byla optimalizována z hlediska individuálních potřeb Uživatele.
  2.) umožňují zobrazit webové stránky přizpůsobené vašim individuálním potřebám;
  3.) vytvářet statistiky, díky kterým Správce ví, jaký obsah je pro Uživatele zajímavý. To umožňuje neustálé vylepšování webu a stavbu obsahu, který bude vyhovovat návštěvníkům webu.
  4.) umožnit Uživateli použít možnost přihlášení vícekrát, což je pro vás mnohem pohodlnější, protože při pohybu po webu a více návštěvách nejste nuceni pokaždé zadávat své přihlašovací jméno a heslo.

 4. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: „session“ (soubory cookie relace) a „permanent“ (trvalé soubory cookie). Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.

 5. Uživatel může cookies kdykoli smazat.

 6. Omezení používání souborů cookie zavedené uživatelem mohou ovlivnit některé funkce Webové stránky a výrazně bránit bezplatnému využívání všech jejích možností.

 7. Cookies jsou umístěny na koncovém zařízení Uživatele a mohou je využívat i inzerenti a další partneři spolupracující s provozovatelem Webu. Uživatel je však může kdykoli smazat.

 8. Podrobnější informace o cookies jsou k dispozici na http://wszystkoociasteczkach.pl nebo v sekci „Nápověda“ v menu webového prohlížeče.

 9. Máte-li pochybnosti o nastavení cookies, kontaktujte prosím provozovatele svého webového prohlížeče.

 10. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies Webem, opusťte jej nebo aktivujte příslušné nastavení ve svém webovém prohlížeči.

bottom of page